O FUNDACJI – SPRAWOZDANIA

 

ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej – POBIERZ

 

ROK 2012

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej – POBIERZ

Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

 

ROK 2013

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności – POBIERZ

 

ROK 2014

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności – POBIERZ

 

ROK 2015

Rozliczenie zbiórek – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności – POBIERZ

Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ