Aleksandra Pilarczyk

przewodnicząca

Andrzej Siliński

wiceprzewodniczący

Iwona Smarzyńska-Udzik

sekretarz

Anna Legowicz-Gogołkiewicz

członek

Przemysław Gulcz

członek

Tadeusz Polanowski

członek