UWAGA! Na prośbę uczniów przedłużamy termin składania wniosków o stypendia do 15 września!

Fundusz stypendialny “Kuźnia Młodych Talentów” działa w ramach ogólnopolskiego program “Równe Szanse”, który prowadzi Fundacja Batorego, wpierają go firmy: DROBUD, SAN-GAZ, POLWOS, Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz osoby indywidualne: Mikołaj Kostka, ks. Łukasz Ograbek, Ryszard Kołodziej, Ireneusz Lamprecht, Danuta Maćkowiak, Agnieszka Ławniczak.