Piętnastu uczniów z terenu Ziemi Jarocińskiej przez najbliższy rok będzie mogło realizować swoje marzenia i rozwijać talenty dzięki stypendiom przyznanym przez Fundację „Ogród Marzeń”.

Wręczenie certyfikatów i kart bankomatowych do kont w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, na które wpływać będą co miesiąc pieniądze ze stypendiów, odbyło się w środowy wieczór.

Prezes Fundacji Beata Frąckowiak-Piotrowicz, podkreśliła, że 5 października, to również 21. rocznica powstania „Gazety Jarocińskiej”, bez której nie byłoby „Ogrodu Marzeń”, a co za tym idzie programu stypendialnego „Kuźnia Młodych Talentów”.

Jednocześnie jest on także częścią ogólnopolskiego programu „Równe szanse” realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, która przekazała na ten cel jarocińskiej organizacji 12 tys. zł. Aby móc skorzystać z tych środków „Ogród Marzeń” musiał pozyskać drugie tyle pieniędzy z innych źródeł.

Każdy z 15 stypendystów będzie otrzymywać od 150 do 250 zł miesięcznie przez cały rok szkolny.