21 osób zostało stypendystami Fundacji „Ogród Marzeń” w roku szkolnym 2012/2013.

Komisja w składzie: Laura Paluszkiewicz (przewodnicząca), Hanna Szałkowska (wiceburmistrz Jarocina), Danuta Świdurska (Bank Spółdzielczy w Jarocinie), Jacek Kardach (SAN-GAZ), Andrzej Silińki ( DROBUD S.A.), ks. Łukasz Ograbek (parafia św. Marcina w Jarocinie) przyznała stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Ziemi Jarocińskiej.

Stypendyści w każdym miesiącu będą otrzymywać od 100 do 250 zł. Najwięcej uczniów, bo aż 8, mieszka w gminie Nowe Miasto. Stypendia otrzymało 6 osób z gminy Jarocin, po 3 z gmin: Kotlin i Jaraczewo oraz jedna z Żerkowa.

Fundacja „Ogród Marzeń” przyznała stypendia po raz drugi w ramach programu „Kuźnia Młodych Talentów”. Pozyskała na ten cel 14 tysięcy złotych od Fundacji im. Stefana Batorego, która prowadzi program Równe Szanse. Drugie tyle musiała uzbierać na swoim terenie. Dzięki sponsorom (firmom DROBUD i SAN-GAZ oraz Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie), prywatnym donatorom (Hannie Szałkowskiej, Aldonie Łyskawińskiej, Mikołajowi Kostce i Stanisławowi Martuzalskiemu) oraz osobom, które wzięły udział w zbiórce publicznej, udało się pozyskać na ten cel ponad 31 tys. zł.

Sponsorzy: