W ubiegłym roku szkolnym z funduszu stypendialnego korzystało 19 osób. Przez dziesięć miesięcy otrzymywali od 100 do 250 złotych. W tym roku organizacja planuje przyjąć pod swoje skrzydła zdolnych uczniów z terenu Ziemi Jarocińskiej. O stypendia mogą się starać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają dobre wyniki w nauce i trudną sytuację materialną oraz uczniowie uzdolnieni artystycznie. Aby dostać stypendium trzeba spełnić jeszcze jeden ważny warunek – wykazać się działalnością społeczną na rzecz szkoły, kolegów, miejscowości, w której się żyje. Chcemy bowiem docenić młodych ludzi, którzy nastawianie są na pomoc innym, nie myślą tylko o sobie.

W roku szkolnym 2013/2014 stypendia otrzymali: Wioletta Antoniewicz, Zuzanna Antoniewicz, Piotr Bandyk, Daria Broda, Szymon Dunaj, Karolina Jacoszek, Magdalena Jakubowska, Izabela Kosmala, Anita Kostrzewska, Karolina Krawiec, Klaudia Orpel, Martyna Paterska, Mateusz Ritter, Justyna Skowron, Agnieszka Sobkowiak, Anna Stachowiak, Aleksander Szczepaniak, Mateusz Świdurski, Żaneta Zawisła.

Fundusz stypendialny “Kuźnia Młodych Talentów” działa w ramach ogólnopolskiego program “Równe Szanse”, który prowadzi Fundacja Batorego, wpierają go firmy: DROBUD, SAN-GAZ, POLWOS, Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz osoby indywidualne: Mikołaj Kostka, Ryszard Kołodziej, Ireneusz Lamprecht, Danuta Maćkowiak.

Wniosek*

Regulamin

Załącznik

Oświadczenie

* Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji „Ogród Marzeń” do 10 września 2014 r., ul. Kasprzaka 1a . Warto wniosek złożyć wypełnić samemu, bez pomocy rodziców i nauczycieli. Przypominamy, że nie potrzebujecie żadnych zaświadczeń o zarobkach, wystarczy Wasze oświadczenie. W przypadku osób, które mają talent artystyczny warto załączyć swoje prace, materiał filmowy lub nagranie.