Fundacja „Ogród Marzeń” pierwszy raz przyznała tytuły „Dobrego Ogrodnika”. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpiło w czasie „Mikołajkowego Koncertu”, który odbył się 9 grudnia 2011 w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Wystąpili młodzi artyści z terenu Ziemi Jarocińskiej, wśród nich również nasi stypendyści. Program uświetnił Zespół Tańca JAST wraz ze Stowarzyszeniem „Siła Tańca” z Witaszyc, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Witaszycach oraz Dzieciuff Squad. Koncert przygotowały: Anita Kostrzewska, Milena Rzepka, Marta Nawrocka, Anna Błażejwska.

 

Koncert był pretekstem do złożenia podziękowań wszystkim, którzy w roku 2011 wspierali działalność fundacji. Zarząd przyznał tytuł „Dobrego Ogrodnika”. Otrzymały go osoby i firmy, które w sposób szczególny pomagały w realizacji celów Fundacji „Ogród Marzeń”, są to:

Ryszard Grzebyszak i firma REM-BUD, Barbara i Jacek Kardachowie oraz firma SAN-GAZ, Andrzej Polanowski i firma „POLWOS” oraz Andrzej Siliński i firma „DROBUD”, a także Iwona Nowicka, Marek Demski, Kasia Wybierała, Halinka i Janusz Zwierzyccy.

Podziękowania otrzymali:
Jerzy Wolski i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie,
Marian Zając i Restauracja McDonald’s w Jarocinie,
Agnieszka Pilarczyk-Wesołek i Restauracja Stary Młyn,
Mariola Wawrzyniak i Restauracja Klubowa,
Janusz Barański,
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
Paweł Niewiadomski i Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie,
Renata Burchardt,
Jan Grzesiek i Bank Spółdzielczy,
Grzegorz Mirkiewicz,
Zuzannie Kaczmarek – PHU „Kajet”,
Danuta Maćkowiak,
Dariusz Musiał i Dalkia Jarocin Sp. z o.o.,
Andrzej Musiałek i Pracownicy GOK w Jaraczewie,
Dyrekcja i Pracownicy Jarocińskiego Ośrodka Kultury,
Marcin Nowak i Drukarnia Nowak Jarocin,
Stanisław Osiewicz,
Komendant Brygadier Kazimierz Cieślak oraz wszyscy Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
Teresa Florkowska-Sosińska,
Katarzyna Szymkowiak,
Janusz Wojtczak i firma BIO-GAZ Jarocin,
Norbert Zimny i Agencja Ochrony Osób i Mienia „Tiger Security”
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie,
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie,
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum w Żerkowie
Paweł Antczak i Grupa Ratownictwa Medycznego Pa-Ra-Med,
Izabela Skrzypek oraz Nauczyciele i Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarocinie