Jeśli chcesz nam pomóc przy Akcji Wesołych Ogrodników
wypełnij umowę:

„UMOWA WOLONTARIACKA AKCJA WESOŁYCH OGRODNIKÓW 2017”
(POBIERZ TUTAJ),

a jeśli chcesz współpracować z nami dłużej, to wypełnij umowę

„UMOWA DLA STAŁYCH WOLONTARIUSZY”
(POBIERZ TUTAJ).

Do umowy należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne (może być wydruk komputerowy) podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie.

Podpisaną umowę należy dostarczyć do siedziby Fundacji
do dnia 15 marca 2017r.

Po podpisaniu umowy dołącz na facebook-u do grupy Wolontariusze Fundacji „Ogród Marzeń” – tutaj będą pojawiać się wszystkie niezbędne informacje dotyczące Akcji i działań związanych z jej przygotowaniem.

Regulamin Zbiórki Publicznej (POBIERZ TUTAJ)