Mamy już 20 nowych stypendystów. Uroczystość wręczania certyfikatów odbyła się w środę, 8 października, w Restauracji „Klubowa”. Wśród tegorocznych stypendystów są młodzi artyści plastycy, piosenkarze i aktorzy. Po raz drugi stypendium otrzymał również kuglarz Aleks. Duża grupa uczniów ma bardzo dobre wyniki w nauce, szczególne lubią się uczyć przedmiotów ścisłych. W tym roku pierwszy raz stypendium otrzymała uczennica, która pochodzi z Białorusi, ale uczy się w jarocińskiej szkole. – Dziękuję bardzo tym wszystkim ludziom, którzy wspierają talenty. To jest taka zachęta dla mnie… Jest do czego dążyć, że można pomgać innym, że… Że życie jest piękne – powiedziała Marharyta Zilinskaya, uczennica Liceum Policyjnego w ZSP nr 2 w Jarocinie.


Zobacz zdjęcia!

Uczniowie otrzymali wsparcie w wysokości od 1000 do 2000 złotych. Pieniądze będą dostawać w ratach miesięcznych. Bank Spółdzielczy w Jarocinie założył bezpłatnie każdemu stypendyście konto, do którego wszyscy otrzymali również karty płatnicze.

Stypendia przyznawała komisja w składzie: Laura Paluszkiewicz (przewodnicząca), Grażyna Cychnerska, Danuta Maćkowiak, Jacek Kardach, ks. Łukasz Ograbek, Andrzej Siliński. Przez dwa dni komisja zapoznawała się z wnioskami uczniów oraz przeprowadzała z każdym indywidualną rozmowę.

Fundacja „Ogród Marzeń” pozyskała na projekt w tym roku szkolnym 32 tys. złotych. Połowę tej sumy przyznała Fundacja Batorego ze środków Fundacji Agora w ramach programu „Równe Szanse”, drugie tyle udało się zebrać od firm i darczyńców indywidualnych. Fundusz wsparły firmy: DROBUD, SAN-GAZ, POLWOS, CATRINA oraz Bank Spółdzielczy w Jarocinie, a także darczyńcy indywidualni: Danuta Maćkowiak, Mikołaj Kostka, ks. Łukasz Ograbek, Ryszard Kołodziej, Agnieszka Ławniczak, Ireneusz Lamprecht.

 

 

 

 

STYPENDIA „KUŹNI MŁODYCH TALENTÓW” OTRZYMALI:
Marzena Adamiak (gmina Jarocin), uczennica ZSO w Jarocinie
Paulina Bilska (gmina Jarocin), uczennica ZSP-B w Tarcach
Łukasz Bogaczyk (gmina Jarocin), uczeń ZSO w Jarocinie
Daria Broda (gmina Jarocin), uczennica Niepublicznego Gimnazjum w Łuszczanowie
Szymon Dunaj (gmina Jaraczewo), uczeń ZSO w Jarocinie
Zuzanna Kamińska (gmina Żerków), uczennica ZSO w Jarocinie
Dominika Kermes (gmina Jarocin), uczennica, ZSP nr 2 w Jarocinie
Monika Klawiter (gmina Kotlin), uczennica ZSO w Jarocinie
Karolina Krawiec (gmina Jarocin), uczennica ZSO w Jarocinie
Sandra Kubacka (gmina Żerków), Gimnazjum w Żerkowie
Agata Marchwiak (gmina Żerków), uczennica ZSO w Jarocinie
Daniel Matysiak (gmina Czermin), uczeń ZSO w Jarocinie
Adrianna Napieralsk (gmina Jarocin), uczennica ZSP nr 1 w Jarocinie
Katarzyna Orpel (gmina Jarocin), uczennica Niepublicznego Gimnazjum w Golinie
Klaudia Orpel (gmina Jarocin), uczennica ZSP nr 2 w Jarocinie
Mateusz Ritter (gmina Nowe Miasto), uczeń ZSP nr 1 w Jarocinie
Anna Stachowiak (gmina Nowe Miasto), uczennica ZSP nr 2 w Jarocinie
Aleksander Szczepaniak (gmina Jarocin), uczeń ZSP-B w Tarcach
Miłosz Waszak (gmina Jarocin), uczeń ZS nr 5 w Jarocinie
Marharyta Zilinskaya (Białoruś), uczennica ZSP nr 2 w Jarocinie