Firma VIGGET przekazała naszym podopiecznym dwa specjalistyczne urządzenia RezonMed, które mają wspomagać ich leczenie i rehabilitację. Sprzęt jest wypożyczany tak, by mogło z niego korzystać jak najwięcej podopiecznych. Rodzice dzieci są wdzięczni firmie VIGGET za dar.

VIGGET wsparł również finansowo Akcję Wesołych Ogrodników.