19 uczniów otrzyma stypendia od Fundacji „Ogród Marzeń” w ramach funduszu stypendialnego „Kuźnia Młodych Talentów”. Projekt realizowany jest trzeci raz, w ramach ogólnopolskiego programu „Równe Szanse” Fundacji Stefana Batorego. Komisja stypendialna miała bardzo duży dylemat. Właściwie wszyscy, którzy zgłosili swoje kandydatury, zasługiwali na stypendia. Niestety, nie mieliśmy tyle funduszy, aby wesprzeć każdego. Komisja w składzie: Laura Paluszkiewicz (przewodnicząca), Hanna Szałkowska, Grażyna Cychnerska, Andrzej Siliński i ks. Łukasz Ograbek przez dwa dni, 25 i 26 września, rozmawiała z kandydatami, a potem dokonała wyboru. Stypendyści otrzymają od 1.000 do 2.500 złotych w dziesięciu ratach miesięcznych. Wśród wyróżnionych są osoby, które trzeci raz będą korzystać z funduszu. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Nazwiska zdradzimy wkrótce.

W tym roku fundusz wsparli: DROBUD, SAN GAZ, Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz Hanna Szałkowska, Mikołaj Kostka i radna, która pragnie pozostać anonimowa. Fundacja przeprowadziła również na ten cel zbiórkę publiczną.