Przekaż nam swój 1% - KRS 0000370997

Na prośbę uczniów przedłużamy termin przyjmowania wniosków stypendialnych do 13 września 2013 r.

Fundacja „Ogród Marzeń” przyznaje stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Ziemi Jarocińskiej (gminy: Jarocin, Jaraczewo, Nowe Miasto, Kotlin, Żerków). Osoby ubiegające się o stypendia muszą spełniać kryteria określone regulaminem lokalnego programu stypendialnego „Kuźnia Młodych Talentów”. Stypendia są uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu rodziców, a także zaangażowania stypendysty w działalność na rzecz społeczności lokalnej i środowiska. Fundacja finansuje również stypendia artystyczne całoroczne lub jednorazowe dla wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. O przyznaniu stypendiów i ich wysokości decyduje komisja. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu „Równe Szanse” Fundacji Batorego.

×
×

Koszyk