Przekaż nam swój 1% - KRS 0000370997

 

Od 2011 roku Fundacja „Ogród Marzeń” przyznaje stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Ziemi Jarocińskiej (gminy: Jarocin, Jaraczewo, Nowe Miasto, Kotlin, Żerków).

Osoby ubiegające się o stypendia muszą spełniać kryteria określone regulaminem lokalnego programu stypendialnego „Kuźnia Młodych Talentów”. Stypendia są uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu rodziców, a także zaangażowania stypendysty w działalność na rzecz społeczności lokalnej i środowiska. Fundacja finansuje również stypendia artystyczne całoroczne lub jednorazowe dla wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. O przyznaniu stypendiów i ich wysokości decyduje komisja. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programa „Równe Szanse” Fundacji Batorego.

 

2017

 

Startuj do Kuźni Młodych Talentów

Fundacja „Ogród Marzeń” zaprasza wszystkich, którzy się dobrze uczą lub są uzdolnieni

artystycznie albo mają inne talenty, a rodziców nie stać na ich wspieranie,

do udziału w programie stypendialnym „Kuźnia Młodych Talentów” 2017/2018.

Wnioski można składać do 6 października 2017 r., w siedzibie fundacji.

Regulamin

Pobierz oświadczenie

Pobierz wniosek

Chcesz wiedzieć więcej dzwoń 62 747 15 31 (od 10.00 do 16.00)

 

 

2016

 

W ubiegłym roku szkolnym z funduszu stypendialnego korzystało 24 osoby. Przez dziesięć miesięcy otrzymywali od 100 do 200 złotych. W tym roku organizacja planuje przyjąć pod swoje skrzydła zdolnych uczniów z terenu Ziemi Jarocińskiej. O stypendia mogą się starać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają dobre wyniki w nauce i trudną sytuację materialną oraz uczniowie uzdolnieni artystycznie. Aby dostać stypendium, trzeba spełnić jeszcze jeden ważny warunek – wykazać się działalnością społeczną na rzecz szkoły, kolegów, miejscowości, w której się żyje. Chcemy bowiem docenić młodych ludzi, którzy nastawianie są na pomoc innym, nie myślą tylko o sobie.

STYPENDIA „KUŹNI MŁODYCH TALENTÓW” 
2015/2016 otrzymywali:

Marzena Adamiak – ZSO w Jarocinie
Joanna Antoniewicz – Gimnazjum Jaraczewo
Łukasz Bogaczyk – ZSO w Jarocinie
Daria Broda – Gimnazjum Nr 5
Dominika Brzezińska – Gimnazjum Nr 5
Natalia Dryjańska – ZSP – B Tarce
Szymon Dunaj – ZSO w Jarocinie
Aneta Jaworska – ZSP Nr1 w Jarocinie
Zuzanna Kamińska – ZSO w Jarocinie
Dominika Kermes – ZSP Nr 2 w Jarocinie
Sandra Kubacka – Gimnazjum Żerków
Izabela Kubiak – Gimnazjum Żerków
Agata Marchwiak – ZSO w Jarocinie
Dawid Michalczyk – ZSO w Jarocinie
Maciej Musielak – Gimnazjum Społeczne Jarocin
Adrianna Napieralska – ZSP Nr1 w Jarocinie
Natalia Parus – ZSP -B Tarce
Norbert Skiba – Gimnazjum Żerków
Jakub Sobczuk – Ośrodek w Owińskach
Anna Stachowiak – ZSP Nr 2 w Jarocinie
Paulina Stasiak – Gimnazjum Jaraczewo
Angelika Śpitalniak – ZSP Nr 2 w Jarocinie
Marharyta Zilinskaya – ZSP Nr 2 w Jarocinie
Zuzanna Żabicka – Gimnazjum w Woli Książęcej

Fundusz stypendialny “Kuźnia Młodych Talentów” działa w ramach ogólnopolskiego program “Równe Szanse”, który prowadzi Fundacja Batorego, wpierają go firmy: DROBUD, SAN-GAZ, POLWOS, Szkoła Języków Obcych ANGLISTA oraz Danuta Maćkowiak. Fundacja “Ogród Marzeń” przekazała na ten cel pieniądze uzyskane z 1%.

Wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin

Załącznik

Oświadczenie

* Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji „Ogród Marzeń” do 10 września 2016 r., ul. Kasprzaka 1a . Warto wniosek złożyć wypełnić samemu, bez pomocy rodziców i nauczycieli. Przypominamy, że nie potrzebujecie żadnych zaświadczeń o zarobkach, wystarczy Wasze oświadczenie. W przypadku osób, które mają talent artystyczny trzeba załączyć swoje prace, materiał filmowy lub nagranie.

 

 

2015

 

 

 

Eleganckie stroje, goście z terenów całej ziemi jarocińskiej, pokaz magii, prezentacja fotografii, występy muzyczne i mnóstwo utalentowanych ludzi. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w Hali Odlotów znajdującej się w Południowej Oficynie Wydawniczej przy ul. Kasprzaka 1a.

Już 5 raz wręczono certyfikaty „Kuźni Młodych Talentów”. W tym roku komisja stypendialna wyłoniła 24 kandydatów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich są zdolni sportowcy, artyści i młodzi naukowcy. Oprócz rozwijania swoich talentów, chcą też pomagać innym.

Stypendyści otrzymali stypendia w wysokości 100-200 zł wypłacane w każdym miesiącu roku szkolnego, a także zostali zaproszeni na wycieczkę integracyjną.

Oprócz młodych ludzi na gali nie zabrakło rodziców, darczyńców, dyrektorów szkół oraz zarządu fundacji. Podczas gali wystąpiły śpiewające stypendystki Marzena Adamiak i Angelika Śpitalniak. Goście mogli zobaczyć pokaz iluzji w wykonaniu Macieja Musielaka oraz obejrzeć zdjęcia początkującego fotografa Dawida Michalczyka.

Nie udałoby się wręczyć aż tylu stypendiów gdyby nie ogólnopolski program „Równe Szanse” Fundacji im. Stefana Batorego finansowany ze środków Fundacji Agora i darowizny lokalnych firm i osób prywatnych: Firma Drobud, San-Gaz Jarocin, Polwos, Szkoła Języków Obcych “Anglista”. Od kilku lat fundusz „Kuźni Młodych Talentów” wspiera również jarocińska radna Danuta Maćkowiak. W tym roku fundusz zasiliły również środki z 1%.

Stypendia w tym roku otrzymali:

Marzena Adamiak ZSO w Jarocinie, Joanna Antoniewicz Gimnazjum Jaraczewo, Łukasz Bogaczyk ZSO w Jarocinie, Daria Broda Gimnazjum Nr 5, Dominika Brzezińska Gimnazjum Nr 5, Natalia Dryjańska ZSP – B Tarce, Szymon Dunaj ZSO w Jarocinie, Aneta Jaworska ZSP Nr1 w Jarocinie, Zuzanna Kamińska ZSO w Jarocinie, Dominika Kermes ZSP Nr 2 w Jarocinie, Sandra Kubacka Gimnazjum Żerków, Izabela Kubiak Gimnazjum Żerków, Agata Marchwiak ZSO w Jarocinie, Dawid Michalczyk ZSO w Jarocinie, Maciej Musielak Gimnazjum Społeczne Jarocin, Adrianna Napieralska ZSP Nr1 w Jarocinie, Natalia Parus ZSP -B Tarce, Norbert Skiba Gimnazjum Żerków, Jakub Sobczuk Ośrodek w Owińskach, Anna Stachowiak ZSP Nr 2 w Jarocinie, Paulina Stasiak Gimnazjum Jaraczewo, Angelika Śpitalniak ZSP Nr 2 w Jarocinie, Marharyta Zilinskaya ZSP Nr 2 w Jarocinie, Zuzanna Żabicka Gimnazjum w Woli Książęcej

GRATULUJEMY!

 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin

Załącznik

Oświadczenie

 

* Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji „Ogród Marzeń” do 13 września 2014 r., ul. Kasprzaka 1a . Warto wniosek złożyć wypełnić samemu, bez pomocy rodziców i nauczycieli. Przypominamy, że nie potrzebujecie żadnych zaświadczeń o zarobkach, wystarczy Wasze oświadczenie. W przypadku osób, które mają talent artystyczny trzeba załączyć swoje prace, materiał filmowy lub nagranie.

 

2014

 

Mamy już 20 nowych stypendystów. Uroczystość wręczania certyfikatów odbyła się w środę, 8 października, w Restauracji „Klubowa”. Wśród tegorocznych stypendystów są młodzi artyści plastycy, piosenkarze i aktorzy. Po raz drugi stypendium otrzymał również kuglarz Aleks. Duża grupa uczniów ma bardzo dobre wyniki w nauce, szczególne lubią się uczyć przedmiotów ścisłych. W tym roku pierwszy raz stypendium otrzymała uczennica, która pochodzi z Białorusi, ale uczy się w jarocińskiej szkole. – Dziękuję bardzo tym wszystkim ludziom, którzy wspierają talenty. To jest taka zachęta dla mnie… Jest do czego dążyć, że można pomgać innym, że… Że życie jest piękne – powiedziała Marharyta Zilinskaya, uczennica Liceum Policyjnego w ZSP nr 2 w Jarocinie.


Zobacz zdjęcia!

Uczniowie otrzymali wsparcie w wysokości od 1000 do 2000 złotych. Pieniądze będą dostawać w ratach miesięcznych. Bank Spółdzielczy w Jarocinie założył bezpłatnie każdemu stypendyście konto, do którego wszyscy otrzymali również karty płatnicze.

Stypendia przyznawała komisja w składzie: Laura Paluszkiewicz (przewodnicząca), Grażyna Cychnerska, Danuta Maćkowiak, Jacek Kardach, ks. Łukasz Ograbek, Andrzej Siliński. Przez dwa dni komisja zapoznawała się z wnioskami uczniów oraz przeprowadzała z każdym indywidualną rozmowę.

Fundacja „Ogród Marzeń” pozyskała na projekt w tym roku szkolnym 32 tys. złotych. Połowę tej sumy przyznała Fundacja Batorego ze środków Fundacji Agora w ramach programu „Równe Szanse”, drugie tyle udało się zebrać od firm i darczyńców indywidualnych. Fundusz wsparły firmy: DROBUD, SAN-GAZ, POLWOS, CATRINA oraz Bank Spółdzielczy w Jarocinie, a także darczyńcy indywidualni: Danuta Maćkowiak, Mikołaj Kostka, ks. Łukasz Ograbek, Ryszard Kołodziej, Agnieszka Ławniczak, Ireneusz Lamprecht.

 

 

 

 

STYPENDIA „KUŹNI MŁODYCH TALENTÓW” OTRZYMALI:
Marzena Adamiak (gmina Jarocin), uczennica ZSO w Jarocinie
Paulina Bilska (gmina Jarocin), uczennica ZSP-B w Tarcach
Łukasz Bogaczyk (gmina Jarocin), uczeń ZSO w Jarocinie
Daria Broda (gmina Jarocin), uczennica Niepublicznego Gimnazjum w Łuszczanowie
Szymon Dunaj (gmina Jaraczewo), uczeń ZSO w Jarocinie
Zuzanna Kamińska (gmina Żerków), uczennica ZSO w Jarocinie
Dominika Kermes (gmina Jarocin), uczennica, ZSP nr 2 w Jarocinie
Monika Klawiter (gmina Kotlin), uczennica ZSO w Jarocinie
Karolina Krawiec (gmina Jarocin), uczennica ZSO w Jarocinie
Sandra Kubacka (gmina Żerków), Gimnazjum w Żerkowie
Agata Marchwiak (gmina Żerków), uczennica ZSO w Jarocinie
Daniel Matysiak (gmina Czermin), uczeń ZSO w Jarocinie
Adrianna Napieralsk (gmina Jarocin), uczennica ZSP nr 1 w Jarocinie
Katarzyna Orpel (gmina Jarocin), uczennica Niepublicznego Gimnazjum w Golinie
Klaudia Orpel (gmina Jarocin), uczennica ZSP nr 2 w Jarocinie
Mateusz Ritter (gmina Nowe Miasto), uczeń ZSP nr 1 w Jarocinie
Anna Stachowiak (gmina Nowe Miasto), uczennica ZSP nr 2 w Jarocinie
Aleksander Szczepaniak (gmina Jarocin), uczeń ZSP-B w Tarcach
Miłosz Waszak (gmina Jarocin), uczeń ZS nr 5 w Jarocinie
Marharyta Zilinskaya (Białoruś), uczennica ZSP nr 2 w Jarocinie

 

 

W ubiegłym roku szkolnym z funduszu stypendialnego korzystało 19 osób. Przez dziesięć miesięcy otrzymywali od 100 do 250 złotych. W tym roku organizacja planuje przyjąć pod swoje skrzydła zdolnych uczniów z terenu Ziemi Jarocińskiej. O stypendia mogą się starać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają dobre wyniki w nauce i trudną sytuację materialną oraz uczniowie uzdolnieni artystycznie. Aby dostać stypendium trzeba spełnić jeszcze jeden ważny warunek – wykazać się działalnością społeczną na rzecz szkoły, kolegów, miejscowości, w której się żyje. Chcemy bowiem docenić młodych ludzi, którzy nastawianie są na pomoc innym, nie myślą tylko o sobie.

W roku szkolnym 2013/2014 stypendia otrzymali: Wioletta Antoniewicz, Zuzanna Antoniewicz, Piotr Bandyk, Daria Broda, Szymon Dunaj, Karolina Jacoszek, Magdalena Jakubowska, Izabela Kosmala, Anita Kostrzewska, Karolina Krawiec, Klaudia Orpel, Martyna Paterska, Mateusz Ritter, Justyna Skowron, Agnieszka Sobkowiak, Anna Stachowiak, Aleksander Szczepaniak, Mateusz Świdurski, Żaneta Zawisła.

Fundusz stypendialny “Kuźnia Młodych Talentów” działa w ramach ogólnopolskiego program “Równe Szanse”, który prowadzi Fundacja Batorego, wpierają go firmy: DROBUD, SAN-GAZ, POLWOS, Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz osoby indywidualne: Mikołaj Kostka, Ryszard Kołodziej, Ireneusz Lamprecht, Danuta Maćkowiak.

Wniosek*

Regulamin

Załącznik

Oświadczenie

* Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji „Ogród Marzeń” do 10 września 2014 r., ul. Kasprzaka 1a . Warto wniosek złożyć wypełnić samemu, bez pomocy rodziców i nauczycieli. Przypominamy, że nie potrzebujecie żadnych zaświadczeń o zarobkach, wystarczy Wasze oświadczenie. W przypadku osób, które mają talent artystyczny warto załączyć swoje prace, materiał filmowy lub nagranie.

 

2013

Można już składać wnioski o stypendia w ramach programu „Kuźnia Młodych Talentów”.

W ubiegłym roku szkolnym z funduszu stypendialnego korzystało 21 osób. Przez dziesięć miesięcy otrzymywali od 100 do 250 złotych. W tym roku organizacja planuje przyjąć pod swoje skrzydła zdolnych uczniów z terenu Ziemi Jarocińskiej. O stypendia mogą się starać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają dobre wyniki w nauce i trudną sytuację materialną oraz uczniowie uzdolnieni artystycznie. Aby dostać stypendium trzeba spełnić jeszcze jeden ważny warunek – wykazać się działalnością społeczną na rzecz szkoły, kolegów, miejscowości, w której się żyje. Chcemy bowiem docenić młodych ludzi, którzy nastawianie są na pomoc innym, nie myślą tylko o sobie. Fundusz stypendialny “Kuźnia Młodych Talentów” działa w ramach ogólnopolskiego program “Równe Szanse”, który prowadzi Fundacja Batorego.

Fundusz stypendialny „Kuźnia Młodych Talentów” wspierają: FUNDACJA STEFANA BATOREGO, firmy: SAN GAZ, DROBUD.

 

WNIOSKI O STYPENDIA

Już można pobierać wnioski o stypendia w ramach programu “Kuźnia Młodych Talentów”. Kto może ubiegać się o stypendia, kto może składać wniosek, do kiedy trzeba go złożyć i gdzie? Informacji szukaj w regulaminie.

regulamin
załącznik nr 1 do regulaminu
wniosek
Oświadczenie o dochodach

 

 

2012

W roku szkolnym 2012/2013 z funduszu stypendialnego korzystało 21 osób. Przez dziesięć miesięcy otrzymywali od 100 do 250 złotych.

Darczyńcy:

 

 

2011

 

Wnioski złożyło 44 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Ziemi Jarocińskiej.

Komisja w składzie: Laura Paluszkiewicz (przewodnicząca), Lidia Kalinowska, Danuta Świdurska, Beata Frackowiak-Piotrowicz, ks. Dariusz Matusiak, Jacek Kardach i Andrzej Siliński, po długich i trudnych obradach, przyznała stypendia 15 osobom. Uroczyste wręczenie certyfikatów oraz kart bankomatowych Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Odbędzie się 5 października.

 

Stypendyści Fundacji “Ogród Marzeń” w roku szkolnym 2011/2012:

1. Antoniewicz Wioletta, gmina Jaraczewo
2. Dunaj Szymon, gmina Jaraczewo
3. Herkt Joanna, gmina Nowe Miasto
4. Jakubowska Magdalena, gmina Nowe Miasto
5. Koster Weronika, gmina Jaraczewo
6. Kiżewska Sandra, gmina Jarocin
7. Krzus Paulina Teresa, gmina Jaraczewo
8. Kujawa Krzysztof, gmina Jarocin
9. Liwak Patrycja, gmina Żerków
10. Orman Zbigniew, gmina Kotlin
11. Ritter Ewa, gmina Nowe Miasto
12. Rusek Daria, gmina Jarocin
13. Siwek Zuzanna, gmina Jarocin
14. Świerkowska Dagmara, gmina Nowe Miasto
15. Wieruszewska Julia Joanna, gmina Jarocin

 

 

Projekt “Kuźnia Młodych Talentów” realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu “Równe Szanse” Fundacji Batorego.

 

×
×

Koszyk